Klubnyheder

Indbydelse til Generalforsamling i Roskilde Volleyball Klub 2023

12.04.2023 / 12.04.2023


Hej alle


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Roskilde Volleyball Klub onsdag 3 maj kl 17:30, i Røde Port Bistros lokaler Algade 53. 

Generalforsamlingen starter kl 17.30, hvorefter der vil blive serveret mad og drikkevarer. 


Af hensyn til madbestilling bedes I tilmelde jer, ved at sende en besked til roskildevolleyball@gmail.com, senest onsdag 26. april. Husk at oplyse allergener og hvis du spiser vegetarisk, vegansk eller lignende. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Se dagsordenen i vedhæftet. Regnskab og budget kan rekvireres fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


På vegne af RVKs bestyrelse


Generalforsamling 2023 Dagsorden.pdf