Vedtægter

Vedtægter for RVK

Klubbens vedtægter og love kan findes i denne pdf vedtaegter_for_rvk.pdf

Rvklogo