Kontigentsatser

Kontigentsatser

Kontingentsatser

Som beskrevet i klubbens vedtægter besluttes sæsonens kontingentsatser på den årlige generalforsamling.

For ungdomsspillere opkræves kontingent én gang årligt d. 1. oktober. For seniorspillere opkræves kontingentet 2 gange årligt 1. oktober og 1. februar. Læg mærke til, at kontingentsatsen her er angivet pr. halvår.

  • Ramasjang spillere + forældre: 400 kr. pr. halvår


  • Ungdomsspillere under 18 år: 600 kr. pr. halvlår.


  • Seniorspillere mellem 18-21 år: 800 kr. pr. halvår.


  • Seniorspillere over 21 år: 1100 kr. pr halvår.


  • Mix og Herre-old: 500 kr. pr. halvår.


  • Passive medlemmer: 250 kr. pr. helår.


Kontingentet betales via holdsport, som er den platform Roskilde Volleyball Klub benytter sig af, til at administrere klubbens aktiviteter. Som nyt medlem vil du blive oprettet på holdsport af, og kan på din app eller hjemmeside se aktiviteter som træninger, få nyheder om klubbens aktiviteter og herudover betale kontingent. 

Det er menneskeligt, at en kontingentbetaling en gang i mellem kan falde et par dage for sent. Men hvis kontingentet fortsat ikke bliver betalt, på trods af rykkere, er klubbens bestyrelse bemyndiget til at udelukke pågældende spiller fra såvel træning og kamp indtil kontingentet bliver betalt.