Klubnyheder

Covid-19 retningslinjer for indendørs volleyball

22. august 2020, 21.15

Hej alle

Hermed en opdatering ift corona og nye regler i hallerne. Få læst opslaget så vi ikke havner i problemer.


1. Kun de hold der har træningstid må opholde sig inde i hallen. Dem har der træning efter må vente i opholdsrum indtil de andre er færdig og har forladt hallen. Dvs. vær obs på at i er punktlige med tiderne. Lad være med at gå over. Slut 5 min før og få sprittet bolde og net/stolper af hurtigt og så forlade hallen hurtigt så de næste kan komme ind og træne.


2. I skal selv have sprit med. Bestyrelsen prøver at få lavet en ordning med vi har nogle flasker stående i hallen som vi kan tage i brug og aflevere når man er færdig med træning. Disse bruges i fællesskab på holdet til at afspritte bolde og udstyr før og efter brug.


3. Det er kun trænere der må sætte net mm. op.  

4. Spillere skal selv medbringe egen håndsprit og holde en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning. Derudover skal spillere selv medbringe fyldte vandflasker til træningen. Yderligere skal spillere også selv medbringe et håndklæde eller lignende til aftørring af sved i forbindelse med træning.


5. Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.


6. Omklædning må godt bruges. Der er dog en begrænsning på hvor mange der må være derinde.


7. Al planlagt træning er frivillig. Det er vigtigt at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.


8. Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.


9. Der skal være ledere, en ansvarlig, til stede under hele træningsperioden, ca. 18 - 22. Her er det trænere og bestyrelsesmedlemmer der får den opgave. Det er vigtigt at vi sammen sørger for at disse regler følges. Hvis ikke risikerer vi at Roskilde Kommune lukker vores adgang til brugen af faciliteterne.